Praktijk voor osteopathie Jantzen nieuwe website: www.osteojantzen.nl

Met geluk is het net als met gezondheid; als je er niets van merkt, betekent dit dat het er is.Impressum / gegevens (nieuwe website: www.osteojantzen.nl )

Praktijk voor osteopathie is officieel geregistreerd bij het Nederlands register voor osteopathie  http://http://osteopathie-nro.nl/ 

 

 

KvK-nummer: 32145942, eenmanszaak.


Disclaimer: 

 

Gebruik van website:

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Praktijk voor osteopathie Leusden zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Praktijk voor osteopathie Leusden garandeert nier dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Praktijk voor osteopathie Leusden wijst iedere aansprakelijkheid en het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten:

Op de website van Praktijk voor osteopathie Leusden staan links van websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Praktijk voor osteopathie Leusden niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken:

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor de betrekking tot alle of via deze website aangeboden informatie(waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) berusten bij de Praktijk voor osteopathie Leusden. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk voor osteopathie Leusden. U mag informatie wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen:

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondigen te doen. Het is raadzaam om rechtmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht:

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Praktijk voor Osteopathie Leusden.