Praktijk voor Osteopathie Leusden


Op 18 juni 2004 is de Praktijk voor Osteopathie Leusden officiŽel goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie. Bij deze wil ik u graag wat informatie verstrekken over mijn nieuwe praktijk, de behandelmethodiek en het vakgebied Osteopathie.


Mijn persoonlijke geschiedenis

Het grootste deel van mijn jeugd heb ik doorgebracht in Leusden. Na mijn middelbare school ben ik in 1985 gaan studeren aan het CIOS te Overveen. Na deze vierjarige opleiding kon ik gaan werken in een groot revalidatiecentrum in Wijk aan Zee. Ik had echter het gevoel dat ik nog te weinig kennis had van fysiologie, anatomie en pathologie om gedegen individuele oefenprogramma`s voor de patiŽnten te kunnen maken. Dit was voor mij de aanleiding om in 1990 fysiotherapie te gaan studeren. Na mijn eindexamen in Amsterdam in 1995, wilde ik zo snel mogelijk een vaste baan als fysiotherapeut. Het bleek echter niet mogelijk in Nederland een vaste betrekking te krijgen. Na twee jaar van waarnemingen in verschillende fysiotherapeutische praktijken ben ik naar Duitsland gegaan waar wel vacatures waren. In Duitsland werkte ik drie jaar als fysiotherapeut in een revalidatiecentrum en een ziekenhuis.
Omdat ik mijn kennis van het menselijk lichaam verder wilde uitbreiden ben ik in 1997 begonnen aan een nieuwe studie: Osteopathie. Deze vijfjarige studie heb ik in juni 2002 succesvol afgerond.


De historie van het vak osteopathie

De osteopathie is ontwikkeld in 1875 door de Amerikaanse arts Andrew Still. Hij meende dat het beter was de eigen helende krachten van het lichaam te stimuleren dan te vertrouwen op de in die tijd vaak gevaarlijke geneesmiddelen. Andrew Still stichtte in 1892 the American School of Osteopathy en legde daarmee het fundament voor de moderne manuele geneeswijzen.
In de VS is osteopathie sinds 1966 wettelijk erkend en geÔntegreerd in de reguliere medische opleiding. Ook in Engeland heeft osteopathie een lange traditie. In Nederland is osteopathie nog jong en relatief onbekend. Sinds 1988 werken er in Nederland afgestudeerde osteopaten. Na een vooropleiding als fysiotherapeut of arts hebben zij een vijfjarige part-time opleiding gevolgd, om zich te bekwamen in het vak osteopathie.


De inhoud van het vak osteopathie

Een osteopaat steunt met zijn kennis van de gezondheid op drie pijlers:
De eerste pijler is het botten stelsel. Zeer belangrijk voor een osteopaat is de wervelkolom, waar de osteopaat uit de stand en de bewegelijkheid van de verschillende wervels een eerste indruk verkrijgt over de conditie, belasting van het lichaam en het functioneren van de verschillende gewrichten van de wervelkolom.
De tweede pijler is het orgaan systeem, de osteopaat kan door middel van het voelen van de spanning om en de bewegelijkheid van een orgaan, een indruk krijgen van de conditie van dat orgaan. Functionele stoornissen van organen kunnen de oorzaak zijn van pijnklachten aan de rug als ook aan de armen en benen.
De derde pijler is wat complexer om uit te leggen, maar dit betreft de relatie tussen de bewegelijkheid van de schedel en het bekken. Deze relatie verloopt via de bekleding van het ruggenmerg. De schedel bestaat uit verschillende botstukken die allemaal ten opzichte van elkaar moeten bewegen. De bewegelijkheid van de schedel kun je goed zien bij een pasgeboren baby. Je ziet dan een soort pulserende beweging in de fontanellen. Door het controleren en eventueel het corrigeren van de bewegelijkheid van die botstukken kun je de functie van het onbewuste zenuwstelsel en de hersenzenuwen beÔnvloeden. Een verbetering van de botstukken heeft een verbetering van de doorbloeding tot gevolg. Deze verbeterde doorbloeding geeft een functie verbetering van het zenuwstelsel. Ook hoofdpijn klachten zijn via technieken aan de schedel heel goed te verhelpen.

Een osteopaat heeft een gedegen kennis van de verschillende systemen van het lichaam en zal door middel van zijn onderzoek van de drie pijlers trachten de oorzaak van de klacht te vinden. De z.g. moderne ziektebeelden zijn voor buitenstaanders nogal vaag, maar voor diegene die er aan leiden kan het behoorlijk invaliderend zijn. Hierbij kunt u denken aan: fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, M.E., muisarm, tenniselleboog, whiplash etc. Vaak wordt er voor de persoon in kwestie niet meer gedaan dan het diagnosticeren van zijn symptomen en het geven van een naam eraan. Het vervelende voor mensen die lijden aan deze kwalen is dat het vaak niet onderkent wordt. Maar zij ondervinden dagelijks hinder van hun kwaal.
Een osteopaat herkent deze problematiek en zal op zoek gaan naar de oorzaak. Het frappante is dat de oorzaak van een bepaalde klacht voor iedere persoon ergens anders kan liggen. Weliswaar heeft iemand met een tenniselleboog ook pijn in zijn elleboog (vaak is het optillen van een kopje koffie al te veel), maar de oorzaak van zijn tenniselleboog is echter niet altijd te verklaren door een lokale overbelasting van zijn tenniselleboog.
Als iemand in een kantoor werkt en veel achter de computer werkzaam is, komt er vaak stress om de hoek kijken. Stress is een van de grootste factoren van het ontstaan van de zogenaamde moderne ziekten. Langdurige stress put je lichamelijk en geestelijk uit. Uiteindelijk gaat je orgaan systeem daaronder lijden.
Een orgaan die altijd betrokken raakt in stressreacties is de bijnier. De bijnier produceert de zogenaamde stresshormonen, adrenaline is de meest bekende en zorgt voor een weldadig en euforisch gevoel. Cortisol is een ander bijnierhormoon die er voor zorgt dat ontstekingsreacties onderdrukt worden. Artsen injecteren chronische ontstekingen wel met corticosteroÔden, dit is eigenlijk cortisol in een synthetische (chemische) vorm. Uw innerlijke apotheek is eigenlijk de beste arts die er is. Voor een arts is het heel moeilijk om precies de juiste dosering te geven van de medicatie, waarvan hij denkt dat uw lichaam nodig heeft. Indien er ontstekingen optreden in het lichaam moet je jezelf afvragen waarom deze ontstekingen er zijn. Ontstekingen in het lichaam is een teken dat er iets mis in het lichaam.
Ik wil u graag uitleggen dat een op het oog nogal simpele klacht als een tenniselleboog, een enorme breedte kent voor wat betreft de oorzaak. Teven geeft het u hopelijk een beeld waarom deze klachten kunnen blijven bestaan of steeds weer terugkomen. Dit wordt nog duidelijker als je alleen lokaal behandeld en niet de oorzaak aanpakt.
Een langdurige periode van stress kan de bijnierfunctie uitputten waardoor de ontsteking in de elleboog niet meer onderdrukt kan worden. Zoals al eerder vernoemd is de wervelkolom belangrijk voor een osteopaat. De strekspieren van de hand (aangedaan bij een tenniselleboog) worden bezenuwd vanuit de wervelkolom vanuit specifieke niveaus`s. Als er blokkades zijn op die specifieke niveaus`s wordt de bezenuwing van deze spieren negatief beÔnvloed, dit uit zich door krachtsverlies. Hetzelfde verhaal geldt voor de doorbloeding van de strekspieren van de hand en het gewricht van de elleboog. Precies op de plaats van de tenniselleboog liggen de acupunctuurpunten van de dikke darm. Stoornissen van de dikke darm kunnen een verandering geven in het elektromagnetische veld waardoor ze de dikke darm meridiaan negatief kunnen beÔnvloeden. Toxificaties (vergiftigingen) van de darm, maar ook van de lever worden in het bindweefsel opgeslagen, dit kan ook opgeslagen worden in het bindweefsel van de elleboog en zo de oorzaak zijn van de tenniselleboog. Of zij kunnen de elleboog energetisch storen.
Als je al jaren achter een computer werkt kun je jezelf afvragen waarom pas na zo`n tijd de klachten ontstaan. Vaak wordt dit u uitgelegd als een lokale overbelasting op basis van een verminderde belastbaarheid. Het veranderen van de werkomgeving computerscherm, stoel en bureau helpen bij het onderdrukken van de symptomen en kan eveneens de oorzaak zijn van een tenniselleboog. Nu begrijpt u waarschijnlijk beter wat de oorzaken kunnen zijn voor het dalen van de belastbaarheid van de elleboog. Doordat de oorzaken zo verschillend kunnen zijn, zal ook de behandeling op verschillende plaatsen kunnen liggen. Een behandeling van de elleboog alleen is vaak niet voldoende.


Toegepaste kinesiologie

In mijn praktijk ga ik toegepaste kinesiologie integreren met osteopathie. Toegepaste kinesiologie is een holistische benadering die het mogelijk maakt om op basis van spiertesten een efficiŽnte diagnose en therapie te bepalen voor de talrijke complexe systemische stoornissen als b.v. allergie/ toxiciteit en ontstekingen.
De toegepaste kinesiologie is ontwikkeld door dr. Goodhaert, hij zocht naar een testsysteem om de effectiviteit van zijn behandeling direct te kunnen meten. Ook heeft hij veel onderzoek gedaan naar de oorzaak van spierkrampen. Wat Goodhaert in hoge mate frustreerde was dat spierklachten na de behandeling weer terugkwamen, indien patiŽnten hun oude levensritme weer oppakten. Toen hij op een dag een patiŽnt kreeg met pijn aan zijn buitenste dijbeenspier, begon hij alweer uit frustratie met het stevig masseren van de dijbeen. Tot zijn verbazing werd de spier sterk en verdween de pijn. Pas veel later in zijn onderzoek kwam hij erachter dat hij de versterkingstechnieken van Chapman had herontdekt. Bij een patiŽnt met schouderklachten ontdekte hij op een verzwakte spier allerlei kleine knobbeltjes die leken te verdwijnen als hij deze krachtig masseerde. Tijdens deze massage verdween de pijn en werd de spier sterker en bleef sterk. Later ontdekte hij dat indien een spier verzwakt is, dat de corresponderende (tegenhanger) spier verkrampt en dat indien je de zwakke spier versterkt, de corresponderende spier normaliseert qua spanning.

Toegepaste kinesiologie bekijkt een klacht op vijf niveaus:
1) De doorbloeding
2) Het neuronlymfatische systeem
3) De bezenuwing vanuit de wervelkolom
4) Het Medridiaan systeem
5) De voeding


1) De doorbloeding

Rond 1930 ontdekte de chiropractor Bennet punten op het hoofd die invloed schenen uit te oefenen op de bloedstroom naar specifieke organen en structuren. Hij bekeek deze interne effecten wanneer hij de punten vasthield d.m.v. radio-opake verf en een fluorscoop, een bewegende rŲntgenmachine. Dit resulteerde in zowel een belangrijke bijdrage aan de gezondheidszorg als aan zijn vroegtijdige dood d.m.v. een te hoge stralingsdosering. Het circulatiesysteem is samengesteld uit vaten die vanuit het hart lopen naar de organen (het slagaderlijk systeem) zij vervoeren zuurstofrijk bloed en die vanuit de organen naar het hart toelopen (het aderlijk systeem) en zij vervoeren zuurstofarm bloed. Het bloed vervoert niet alleen de voedingsstoffen naar de organen, maar ook vitaminen, mineralen, spoorelementen en hormonen, tevens vervoert het de afvalstoffen te samen met het lymfesysteem. Dit alles staat onder een strenge controle en vervoert het bloed naar, daar waar het gevraagd wordt. In een shock toestand zie je dat dit systeem niet meer gecontroleerd wordt. We kunnen dan niet meer helder denken, vergeten belangrijke zaken, botsen tegen dingen op, horen niet goed de ogen lijken slechter te worden e.d.
Al deze reacties lijken te ontstaan doordat er bloed onttrokken wordt vanuit ons denkende deel van onze hersenen. Aanraking kan ons zenuwstelsel op het probleem wijzen en zo de circulatie van het lichaam in evenwicht brengen. Dit is wat er gebeurt als we tijdens de behandeling deze circulatiepunten vasthouden.


2) Het neuronlymfatische systeem

Het neuronlymfatische systee is ontdekt door Frank Chapman (osteopaat). Hij ontdekte dat stimulatie van specifieke punten in het lichaam kunnen leiden tot een verbeterde lymfeafvoer van organen. Niet alleen de aanvoer van voedingsstoffen, maar ook de afvoer van afvalstoffen is heel belangrijk voor de werking van een spier. Indien de afvoer van afvalstoffen gestoord is krijg je een ophoping van deze afvalstoffen, dit kan leiden tot een lokale toxificatie en een verhoging van de zuurgraad Een verhoging van de zuurgraad geeft prikkeling van de chemische nociceptoren en prikkeling van deze nociceptoren leidt tot pijnklachten. Voor het terdege functioneren van ons weerstandssysteem is een optimale werking van ons lymfatisch systeem onontbeerlijk. De darmen en de milt spelen hierin een belangrijke rol. Ander belangrijk lymfatisch weefsel is te vinden in de thymus, blinde darm en de keelamandelen.


3) De bezenuwing vanuit de wervelkolom

Het derde systeem is die van de bezenuwing vanuit de wervelkolom. Compressie van zenuwbanen leiden tot een afname van de spierkracht. Dit kan een directe compressie zijn, maar evengoed een indirecte compressie, zoals vochtophoping.


4) Het meridiaan systeem

We kunnen invloed uit oefenen op de energie die door ons lichaam stroomt. Deze energie stroomt door kanalen die we meridianen noemen. Het meridiaansysteem komt uit de acupunctuur en wordt verdeelt in een Yin en een Yang systeem. Er zijn twaalf dubbelzijdige meridianen, die onderling verbonden zijn. Deze kanalen zijn aantoonbaar gemaakt d.m.v. radioactieve verf. Kinesiologie maakt gebruik van spiertesten om een dysbalans van het meridiaansysteem te vinden en op te lossen. De spieren en het meridiaan systeem zijn met elkaar verbonden.


5) De voeding

Spieren kunnen niet optimaal werken als de juiste voedingsstoffen ontbreken. Over voeding in het algemeen is veel geschreven. Maar tussen weten en doen zit een verschil. De bekende schijf van vijf is niet meer dan een algemene indicatie, die volstrekt onvoldoende is voor het individu. Voedingstekorten kunnen ook verankerd zijn in een onjuiste enzymatische balans, waardoor het lichaam niet in staat is om deze voedingsadditieven op te nemen. Met behulp van kinesiologie is het mogelijk om voedingstekorten op te sporen, je kunt dit heel specifiek doen, zodat je precies weet wel mineraal, spoorelement, hormoon of vitamine je te kort komt.


Job Jantzen - Osteopaat D.O.
GaliciŽ 20 3831 JD Leusden
Tel. privť: 033-4650205
Tel. praktijk: 033-4337856
Mobiel: 06 462 66 741
E-mail: Info@osteoleusden.nl
Internet: www.osteoleusden.nl